Handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnement


Køb og betaling af abonnement aftaler


Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Fjerritslev motionscenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Fjerritslev motionscenter må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Fjerritslev motionscenter er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Fjerritslev motionscenter eller kunden. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.


Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Fjerritslev motionscenter ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.Behandling af personoplysninger

Fjerritslev motionscenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Fjerritslev motionscenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.


De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.


Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.


Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.


I overensstemmelse med Persondataloven, vil Fjerritslev motionscenter som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for Fjerritslev motionscenter gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Kontakt og virksomhedsoplysninger

Fjerritslev motionscenter fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:


Fjerritslev motionscenter

Brøndumvej 16B

9690 Fjerritslev

CVR-nr: 26197252


Tlf.: +24 62 02 23

E-mail: info@fjerritslevmotionscenter.dk

Fjerritslev Motionscenter

Brøndumvej 16

9690 Fjerritslev

Tlf: 24 62 02 23

E-mail: info@fjerritslevmotionscenter.dk

Åbningstider:


ALLE DAGE: 04.30 - 23.00